Edukacije

C J E N O V N I K

S E R T I F I K O V A N I H    E D U K A C I J A • Osnovna nutricionistička sertifikovana edukacija: 500 KM
 •  

  Osnovna edukacija: Ova edukacija je namijenjena početnicima koji žele upoznati osnove nutricionizma i prehrane. Sadržaj edukacije uključuje teme poput osnovnih principa prehrane, nutritivnog stanja, prehrambenih navika i savjeta za poboljšanje ishrane.

  Cilj edukacije je pružiti učesnicima osnovna znanja o prehrani i nutricionizmu, kako bi mogli donositi informirane odluke o svom zdravlju i ishrani.

  Trajanje: 3 sata.


 • Napredna nutricionistička sertifikovana edukacija: 1 000 KM
 •  

  Napredna edukacija: Ova edukacija je namijenjena onima koji su već upoznati sa osnovama nutricionizma i žele proširiti svoja znanja. Sadržaj edukacije uključuje teme poput detaljnijeg pregleda nutritivnog stanja, analize prehrambenih navika, procjene kalorijskih potreba, različitih dijeta i njihovog uticaja na zdravlje, te pružanja savjeta za poboljšanje ishrane.

  Cilj edukacije je pružiti učesnicima proširena znanja o nutricionizmu i prehrani, kako bi mogli raditi sa klijentima ili se baviti svakodnevnim odlukama o svom zdravlju i ishrani.

  Trajanje: 1 vikend.